#338

Vanus/Возраст: 37 Aastat
Harjumuslku tarvitamise kestus/Продленность использования:  21 Aastat
Esmaproovimine/Первое пробование:  14 Aastat
Keskmine kuine tarvitamise kogus/Среднее употребление за месяц: 60 Grammi

Comment:“Medical user, chronic tissue and nervepain, living in Catalonia, cause Finland has made it impossible to get legal prescription.”

Tänan vastuse eest!
Jaga Küsitlust: Survey/Küsitlus/Oпрос

#218

Age: 34 Years
Habitual use time: 3 Years
First Trial: 15 Years
Average amount used per month: 100 grams

Comment:”Bipolaarsusega ainus võimalus elada täisväärtuslikku pereelu, ma olen selle taime eest vangis ka olnud. Kolisin Hispaaniasse vangla ja kalli savu eest perega ära… maksan makse ja olen kodanik, aga kanepi tõttu kaotanud töökohti jne”

Tänan vastuse eest!
Survey/Küsitlus/Oпрос
Käbilog